Thông báo

Thế là… truyện đã hoàn.

*nhéo má* ừm, đau, không phải mơ….

…………………………….

Đọc tiếp »


Leng keng – Chương 168

Chương 168

Edit + Beta: Cẩn muội muội

Đọc tiếp »


Leng keng – Chương 167

Chương: 167

Edit+Beta: Cẩn

Đọc tiếp »


Leng Keng – Chương 166

Chương 166: Vĩ thanh  [hồi cuối]

Edit +Beta: Cẩn

Đọc tiếp »


Leng keng – Chương 165

Chương 165: Thành thân

Edit + Beta: Cẩn

Đọc tiếp »


Leng keng – Chương 164

Chương 164: Dạ đàm

 Edit + Beta : Tên – chết – tiệt – nào – đó

Đọc tiếp »


Leng keng – 163

Chương 163: Nỗi đau thầm kín

Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương Đọc tiếp »